Bildiriş

Bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, 2022-nji ýylyň 7-nji noýabryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portundan, Artyk, Sarahs, Garabogaz, Altyn asyr, Daşoguz, Köneürgenç, Farap, Ymamnazar we Serhetabat awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerlerinden daşary ýurt we türkmen awtoulag serişdeleriniň sürüjileri bilen ýurdumyzyň çägine gelmeklerine, gitmeklerine hem-de üstaşyr geçmeklerine rugsat berildi.