Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

6

Bagyr

Garadamak

59 km140 min16 min

31

Teke bazar

Garadamak

28.4 km90 min8 min

14

Parahat 7

Teke bazar

42.4 km120 min16 min

26

Parahat 7

Teke bazar

26.3 km90 min12 min

38

Awtokombinat

Teke bazar

34 km110 min13 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

28 km90 min10 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min12 min

13

Awtokombinat

Gurtly

61 km160 min16 min

15

Parahat 7

Gurtly

66 km160 min12 min

23

Parahat 7

Gurtly

56 km150 min15 min

25

Buzmeýin

Gurtly

54 km90 min11 min

28

Awtokombinat

Gurtly

47.1 km130 min24 min

29

Parahat 7

Gurtly

65.2 km160 min24 min

30

Awtokombinat

Gurtly

48.8 km140 min11 min

40

Parahat 7

Gurtly

47 km140 min8 min

72

Parahat 7

Gurtly

53 km130 min12 min

1

Awtokombinat

Howa menzil

36 km110 min15 min

18

Parahat 7

Howa menzil

49.5 km120 min15 min

22

Parahat 7

Howa menzil

42 km120 min15 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min8 min