Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

68

Bagyr

Altyn Asyr gundogar bazar

80 km160 min9 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

48 km80 min1 min

72

Parahat 7

Wokzal

34 km90 min5 min

72

Parahat 7

Gurtly

53 km130 min12 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

28 km90 min10 min