Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

1

Awtokombinat

Howa menzil

36 km110 min15 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min8 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

98 km160 min15 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min8 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min11 min

6

Bagyr

Garadamak

59 km140 min16 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min8 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min12 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min16 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km140 min16 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

74 km130 min8 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min12 min

13

Awtokombinat

Gurtly

61 km160 min16 min

14

Parahat 7

Teke bazar

42.4 km120 min16 min

15

Parahat 7

Gurtly

66 km160 min12 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min15 min

18

Parahat 7

Howa menzil

49.5 km120 min15 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min15 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

47 km110 min15 min