Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

68

Awtomenzil

Altyn Asyr gündogar bazary

10 km30 min10 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km100 min50 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

73

Parahat 7

Gurtly

66 km150 min10 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km140 min15 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km80 min26 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

36 km100 min10 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min