Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

42

Gurtly

Kardiologiýa merkezi

50 km130 min11 min

43

Parahat 7

Arzuw

40 km100 min33 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km140 min12 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km100 min14 min

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

58 km130 min16 min

57

Awtokombinat

Älem medeni merkezi

41 km100 min12 min

58

Howa menzil

Älem medeni merkezi

55 km120 min13 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

60

Arzuw

Bekrewe

65 km140 min7 min

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km140 min10 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km130 min9 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min14 min