Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

32

Saglyk ýoly

Eks.baza

3 km3 min3 min

32

Saglyk ýoly

Eks.baza

3 km3 min3 min