Hyzmatlarymyz

Biziň hyzmatlarymyz
01 Dekabr 2017

Ýolagçy kartlary

Jemgyýetçilik ulaglarda orunlaşdyrylan elektron töleg ulgamy

Dowamyny oka

30 Noýabr 2017

Awto mekdep

Sürüjileri taýýarlamak uçin yokary derejeli okuw giçirliyär

Dowamyny oka

08 Noýabr 2017

Ýolagçy gatnatmak

Türkmen paýtagtynyň jemgyýetçilik ulagynyň binýady täzelenýär

Dowamyny oka

12 Noýabr 2017

Ýük daşamak

Berilyän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin hyzmatymyz

Dowamyny oka