Gatnawlaryň rejesi

ugruň ady awtobusyň sany hepdäniň ugraýan wagty barýan wagty
1 Aşgabat-Mary 4 Her gün 09:00 16:00
10:00 17:00
11:00 18:00
12:00 19:00
2 Mary-Aşgabat 4 Her gün 08:00 15:00
09:00 16:00
10:00 17:00
11:00 18:00
3 Aşgabat-Baýramaly 1 Her gün 15:00 22:30
4 Baýramaly-Aşgabat 1 Her gün 08:00 15:30
5 Aşgabat-Türkmenbaşy 1 Her gün 10:00 21:00
6 Türkmenbaşy-Aşgabat 1 Her gün 09:00 20:00
7 Aşgabat-Mollagara 1 Her gün 09:00 19:00
8 Mollagara-Aşgabat 1 Her gün 09:00 19:00
9 Aşgabat-Türkmenabat 1 Her gün 08:00 19:30
10 Türkmenabat-Aşgabat 1 Her gün 08:00 19:30
11 Aşgabat-Gyzylarbat 1 Her gün 12:00 16:00
12 Gyzylarbat-Aşgabat 1 Her gün 06:00 10:00
13 Aşgabat-Babadaýhan 2 Her gün 10:00 14:50

16:00

20:50
14 Babadaýhan-Aşgabat Her gün 15:00 19:50
08:00 12:50

 

Şäherýaka ugurlar
1 Mary-Baýramaly 5 Her gün 6:30 7:15
6:50 7:35
7:10 7:55
7:30 8:15
7:50 8:35
Baýramaly-Mary 5 Her gün 7:50 8:35
8:10 8:55
8:30 9:15
8:50 9:35
9:10 9:55
2 Mary-Sakarçäge 7 Her gün 6:00 6:40
6:20 7:00
6:40 7:20
7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
Sakarçäge-Mary 7 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:20 9:00
8:40 9:20
9:00 9:40
3 Mary-Murgap 5 Her gün 6:10 6:40
6:30 7:00
6:50 7:20
7:10 7:40
7:30 8:00
Murgap-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
4 Mary-Şatlyk 5 Her gün 6:10 7:00
6:30 7:20
6:50 7:40
7:10 8:00
7:30 8:20
Şatlyk-Mary 5 Her gün 7:00 7:50
7:20 8:10
7:40 8:30
8:00 8:50
8:20 9:10
5 Mary-Wekilbazar 5 Her gün 6:00 6:50
8:00 8:50
10:00 10:50
12:00 12:50
14:00 14:50
Wekilbazar-Mary 5 Her gün 6:50 7:35
8:50 9:35
10:50 11:35
12:50 13:35
14:50 15:35
6 Mary-Ýolöten 2 Her gün 7:30 8:50
8:30 9:50
Ýolöten-Mary 2 Her gün 9:30 10:50
10:30 11:50
7 Mary-Nyýazow daýhan birleşigi 5 Her gün 6:10 6:50
6:30 7:10
6:50 7:30
7:10 7:50
7:30 8:10
Nyýazow daýhan birleşigi-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
8 Mary-Hakykat daýhan birleşigi 1 Her gün 6:00 6:45
Hakykat daýhan birleşigi-Mary 1 7:00 7:45
9 Mary-Mekan daýhan birleşigi 2 Her gün 6:00 6:45
6:30 7:15
Mekan daýhan birleşigi-Mary 2 Her gün 7:00 7:45
7:30 8:15
10 Mary-Türkmenistan daýhan birleşigi 1 Her gün 6:10 6:40
Türkmenistan daýhan birleşigi-Mary 1 6:50 7:30
11 Mary-Goňur daýhan birleşigi 3 Her gün 6:30 7:30
7:00 8:00
7:30 8:30
12 Mary- Kümüşçi oba 1 Her gün 5:50 7:05
13 Mary-Baýramaly daýhan birleşigi 1 Her gün 5:50 7:20
14 Baýramalydaýhan birleşigi-Mary 1 Her gün 7:30 9:30
15 Mary-Keseýap daýhan birleşigi 1 Her gün 5:50 6:35
Keseýap daýhan birleşigi-Mary 1 6:40 8:30
16 Mary-Täze durmuş daýhan birleşigi 3 Her gün 6:15 6:55
6:45 7:25
7:15 7:55
Täze durmuş daýhan birleşigi-Mary 3 Her gün 7:00 7:40
7:30 8:10
8:00 8:40
17 Mary-Köp ugurly Söwda bazary 6 Her gün 6:12 6:42
6:24 6:56
6:36 7:06
6:48 7:18
7:00 7:30
7:12 7:42
Köp ugurly Söwda bazary-Mary 6 Her gün 6:47 7:17
7:01 7:31
7:11 7:41
7:23 7:53
7:35 8:05
7:47 8:17
Şäherara ugurlar
1 Mary-Oguzhan 1 Her gün 7:30 9:05
Oguzhan-Mary 1 11:00 12:35
2 Mary-Serhetabat 2 Her gün 12:00 18:00
15:00 21:00
Serhetabat-Mary 2 Her gün 6:00 12:00
12:00 18:00
3 Mary-Türkmenabat  1 Her gün 10:00 15:00
Türkmenabat-Mary 15:30 20:30
4 Mary-Tagtabazar 1 Her gün 13:30 17:30
Tagtabazar-Mary 6:00 10:00
5 Mary-Deňizhan 1 Her gün 8:00 10:00
13:00 15:00
Deňizhan-Mary 1 Her gün 10:00 12:00
16:00 18:00
6 Mary-Altyn sähra 2 Her gün 6:30 8:30
15:00 17:00
Altyn sähra-Mary 2 Her gün 9:00 10:50
7:00 8:55
7 №4 Awtomenzil Mary-1 1 Her gün 6:30 7:00
Mary  №4 Awtomenzil 1 Her gün 7:00 7:30
8 Mary-Tejen 1 Her gün 8:00 11:00
Şäherýaka ugurlar
1 Balkanabat-Jebel 7 Her gün 7-00 7:30
8:30 09-00
10-00 10:30
14-00 14-00
15-30 16-00
17-00 17-00
18-30 19-00
Jebel-Balkanabat 7 Her gün 7:45 8:15
9:15 9:45
10:45 11:15
14-45 15-15
16-15 16-45
17-45 18-15
19-15 19-45
2 Balkanabat-Gumdag 3 Her gün 7:15 08-00
10:15 11-00
12:15 13-00
Gumdag-Balkanabat 3 Her gün 8:15 09-00
11:15 12-00
13:15 14-00
3 Balkanabat-Mollagara 1 Her gün 7:15 7:40
Mollagara-Balkanabat 7:40 8:05
4 Garadegiş-Esenguly 1 Her 4 günden 1 gün 7:30 14:00
Esenguly-Garadegiş 7:00 14:30
Şäherara ugurlar
1 Balkanabat-Ajyguýy 1 Günaşa 15:00 17:30
Ajyguýy-Balkanabat 7:30 10:00
2 Balkanabat-Ybyk 1 Her gün 14:00 18:00
Ybyk-Balkanabat 6:00 10:00
3 Balkanabat-Madaw 1 Her gün 14:00 19:00
Madaw-Balkanabat 7:00 12:00
4 Balkanabat-Garadegiş 1 Her 4 günden 1 gün 7:30 14:30
Garadegiş-Balkanabat 7:00 14:00
5 Balkanabat-Oboý 1 Günaşa 14:30 17:00
Oboý-Balkanabat 7:00 9:30
6 Balkanabat-Gürji 1 Günaşa 14:00 17:00
Gürji-Balkanabat 6:00 9:00
7 Balkanabat-Etrek 1 Her gün 7:30 13:00
Etrek-Balkanabat 7:30 13:30
8 Balkanabat-Etrek 1 Her gün 8:00 12:00
Etrek-Balkanabat 7:00 11:00
9 Balkanabat-Esenguly 1 Her gün 8:00 12:00
Esenguly-Balkanabat 7:00 11:00
10 Balkanabat-Hazar 1 Her gün 15:00 17:00
Hazar-Balkanabat 8:00 10:00
Şäherýaka ugurlar
1 Daşoguz-Boldumsaz 5 Her gün 07:00 08:30
07:30 09:00
08:00 09:30
08:30 10:00
09:00 10:30
Boldumsaz-Daşoguz 2 07:30 09:30
08:00 10:00
2 Daşoguz-Gubadag 5 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
Gubadag-Daşoguz 2 07:10 08:30
07:30 08:50
3 Daşoguz-Görogly 6 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
08:30 09:30
Görogly-Daşoguz 1 Her gün 07:00 18:20
4 Daşoguz-Gurbansoltan eje-Akdepe 3 Her gün 07:40 09:40
08:20 10:20
09:00 11:00
Akdepe-Gurbansoltan eje-Daşoguz 5 Her gün 07:00 09:40
07:40 10:20
08:20 11:00
09:00 11:40
09:40 12:20
5 Daşoguz-Gurbansoltan eje 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
Gurbansoltan eje-Daşoguz 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
6 Daşoguz-Altyn ýol geňeşligi 2 Her gün 06:30 07:05
07:05 07:40
7 Daşoguz-Garadaşly obasy 3 Her gün 06:30 07:10
07:00 07:40
07:30 08:10
8 Andalyp daýhan birleşigi-Ak.Altyn daýhan birleşigi-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
1 07:00 08:20
9 Andalyp ş.- Agzybirlik daýhan birleşigi-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
10 Andalyp-S.Çerkezow-Aşgabat daýhan birleşigi-Daşoguz 1 Her gün 06:40 08:20
11 Andalyp ş-M.Garlyýew-Muzeý-Daşoguz 1 Her gün 06:50 07:50
12 Andalyp ş-M.Garlyýew-Polatly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:40 07:55
13 Andalyp ş-Agzybirlik-Sabyrly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
14 Görogly-Yzmykşir-Daşoguz 1 Her gün 06:10 07:30
Şäherara ugurlar
1 Daşoguz-Köneürgenç 4 Her gün 08:00 10:00
09:00 11:00
11:00 13:00
12:00 14:00
Köneürgenç-Daşoguz 2 Her gün 09:00 11:00
12:00 14:00
2 Daşoguz-Ruhubelent-Tüniderýa 1 Her gün 07:00 10:00
14:00 17:00
Şäherýaka ugurlar
1 Türkmenabat-Azatlyk №21     6:00 6:40
5 Her gün 7:35 8:30
9:30 10:15
11:30 12:25
15:00 15:55
17:30 18:05
Azatlyk-Türkmenabat №21 5 Her gün 6:40 7:35
8:30 9:30
10:15 11:30
12:25 15:00
15:55 17:30
2 Hojiýew-Türkmenabat daýhan birleşigi №22 5 Her gün 6:30 7:15
8:00 8:40
9:30 11:00
12:00 12:30
14:30 15:30
Türkmenabat-Hojiýew daýhan birleşigi  №22 6 Her gün 16:30 17:40
7:15 8:00
8:40 9:30
11:00 12:00
12:30 14:30
15:30 16:30
3 Türkmenabat-Lebap daýhan birleşigi  №23 1 Her gün 17:20 18:00
Lebap d/b -Türkmenabat №23 1 Her gün 6:20 8:00
4 Türkmenabat-Ýassydepe daýhan birleşigi  № 24 5 Her gün 6:00 6:25
9:30 10:25
12:30 13:20
15:00 15:50
17:30 18:10
Ýassydepe daýhan birleşigi -Türkmenabat № 24 4 Her gün 6:25 9:30
10:25 12:30
13:20 15:00
15:50 17:30
5 Parahat daýhan birleşigi -Türkmenabat №25 5 Her gün 6:20 7:30
8:20 10:00
10:45 12:30
13:15 15:30
16:15 17:30
Türkmenabat- Parahat daýhan birleşigi №25 5 Her gün 7:30 8:20
10:00 10:45
12:30 13:15
15:30 16:15
17:30 18:10
6 Türkmenabat-  Niýazow daýhan birleşigi  №26 5 Her gün 6:10 9:00
7:00 11:20
10:30 13:30
12:30 15:00
14:30 17:20
  Niýazow daýhan birleşigi -Türkmenabat- №26 6 Her gün 16:30 18:10
9:00 10:30
11:20 12:30
13:30 14:30
15:00 16:30
17:20 18:20
7 Ýalkym daýhan birleşigi -Türkmenabat- №26 A 3 Her gün 7:20 11:20
12:40 15:00
16:30 18:10
Türkmenabat-Ýalkym daýhan birleşigi  №26 A 3 Her gün 11:20 12:40
15:00 16:30
18:10 19:30
8 Lebap Sakar etr -Türkmenabat №27 6 Her gün 6:20 8:10
6:40 10:00
7:00 12:00
9:20 13:30
12:00 16:30
13:50 17:30
Türkmenabat-Lebap -Sakar etrap №27 4 Her gün 8:10 9:20
10:00 11:00
12:00 13:50
16:30 18:00
9 Garaşsyzlyk Azady daýhan birleşigi-Belme-Türkmenabat-     № 28 3 Her gün 6:00 8:40
10:00 12:30
14:10 17:30
Türkmenabat-Garaşsyzlyk-Azady daýhan birleşigi-Belme №28 3 Her gün 8:40 10:00
12:30 14:10
17:30 19:00
10 Garaşsyzlyk-Mekan daýhan birleşigi -Türkmenabat -№29 5 Her gün 6:00 10:20
7:00 11:30
11:45 14:00
12:50 15:30
16:50 17:30
Türkmenabat -Garaşsyzlyk- Mekan daýhan birleşigi №29 4 Her gün 10:20 11:45
11:30 12:50
14:00 16:50
15:30 17:30
11 Sakar saherçe-Türkmenbatat №30 2 Her gün 6:30 7:30
7:00 8:00
Türkmenbatat -Sakar saherçe- №30 2 Her gün 17:00 18:00
18:00 19:00
12 Saýat-Türkmenbat №31 3 Her gün 7:00 10:00
14:30 13:45
16:30 18:00
Türkmenbat Saýat №31 3 Her gün 10:00 12:00
13:45 14:30
18:00 19:20
13 Garaşsyzlyk-Türkmenbat №32 3 Her gün 6:20 8:20
9:30 12:45
14:20 16:30
Türkmenbat Garaşsyzlyk №32 3 Her gün 8:20 9:30
12:45 14:20
16:30 18:00
14   Dänew-Türkmenabat- №33 6 Her gün 6:20 7:10
7:30 8:30
9:40 13:30
11:30 15:30
13:30 17:30
17:00 18:30
 Türkmenabat-Dänew №33 5 Her gün 7:10 9:40
8:30 11:30
13:30 13:30
15:30 17:00
17:30 19:00
15 Saýat Awçy-Türkmenabat- №34 1 Her gün 7:20 8:30
Türkmenabat-Saýat Awçy №34 1 17:10 18:30
16 Lebap daýhan birleşigi-Ýaşlar oba-Türkmenabat №49 4 Her gün 6:30 9:00
10:00 12:30
13:30 15:00
16:00 17:40
Türkmenabat-Lebap daýhan birleşigi- Ýaşlar oba №49 4 Her gün 9:00 10:00
12:30 13:30
15:00 16:00
17:40 18:20
17 Saýat- Bereket-Türkmenabat- №58 1 Her gün 6:00 8:00
Türkmenabat-Saýat- Bereket-№58 1 17:20 19:30
18 Magtymguly- Türkmenabat - №59 3 Her gün 6:10 9:30
10:50 13:20
14:40 18:00
Türkmenabat -Magtymguly №59 3 Her gün 9:30 10:50
13:20 14:40
18:00 19:30
19 Farap-Türkmenabat 2 Her gün 6:30 10:00
13:00 15:00
Türkmenabat-Farap 2 Her gün 10:00 12:30
15:00 17:00
20 Dänew Göýnük oba-Türkmenabat- №63 2 Her gün 6:00 9:30
11:00 14:00
Türkmenabat-Dänew Göýnük oba №63 2   9:30 11:30
  14:00 16:00
21 Danew Zergomen-Türkmenabat №64 1 Her gün 5:45 8:30
Türkmenabat-Danew Zergomen №64 1 18:30 20:00
Şäherara ugurlar
1 Kerki-Türkmenbat  1 Her gün 5:30 9:00
Türkmenba -Kerki  1 12:00 15:00
2 Türkmenbat-Köýtendag 1 Her gün 11:00 17:00
Köýtendag-Türkmenbat  1 5:30 10:30
3 Türkmenbat-Mary 1 Her gün 9:00 12:00
Mary-Türkmenbat 1 13:00 17:00
4 Türkmenabat-Seýdi  3 Her gün 11:00 13:00
13:00 15:00
17:00 19:00
 Seýdi-Türkmenabat  3 Her gün 6:30 8:30
7:00 9:00
14:00 16:00
5 Türkmenbat-Burdalyk   1 Her gün 14:00 18:00
Burdalyk-Türkmenbat  1 6:00 10:00
6 Türkmenbat-Hojambaz  1 Her gün 9:00 13:00
Hojambaz-Türkmenbat  1 8:00 12:00
7 Türkmenbat-Hojambaz-Pelwert-40 ýyllyk 1 Her gün 13:00 17:00
Hojambaz-Pelwert40 ýyllyk-Türkmenabat 1 6:00 10:00
8 Türkmenbat-Üçkersen  1 Her gün 13:30 16:30
Üçkersen-Türkmenbat  1 6:00 9:00
9 Türkmenbat-Farap Şatlyk  1 Her gün 12:00 14:00
Farap Şatlyk-Türkmenbat  1 6:00 8:00
10 Türkmenabat-Aşgabat 3 Her gün 8:00 19:30
8:00 19:30
8:00 19:30
11 Türkmenabat-Darganata 1 Her gün 14:00 19:00