Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
21 Sentýabr 2020

Hormatly ýolagçylar!

75-nji «Awtomenzil – Gurtly»

Dowamyny oka

08 Sentýabr 2020

“Türkmenawtoulaglary” agentligi

64-nji “Teke bazar – Ruhabat – Gypjak” we 96-njy “Teke bazar – Täze Zaman”

Dowamyny oka

05 Sentýabr 2020

Bildiriş

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan

Dowamyny oka

04 Sentýabr 2020

Hormatly ýolagçylar!

15-nji «Parahat – Gurtly»

Dowamyny oka

04 Sentýabr 2020

Hormatly ýolagçylar!

77-nji ugur «Awtokombinat – Teke bazar»

Dowamyny oka

27 Awgust 2020

BILDIRIŞ

Sürüji kabul edýäris!!!

Dowamyny oka

20 Maý 2020

Türkmenistanyň dim-de awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi

Dowamyny oka

20 Maý 2020

Awtomobil ulagynda daşamak işini we ulag-ekspedisiýa

Awtomobil ulagynda daşamak işini we ulag-ekspedisiýa işini Ygtyýarlylandyrmak boýunça işleri guramak boýunça Gözükdirijini tassyklamak hakynda

Dowamyny oka

06 Maý 2020

38-nji «Awtokombinat-Teke bazar»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 38-nji ugur «Awtokombinat-Teke bazar»

Dowamyny oka

06 Maý 2020

23-nji «Parahat 7-Gurtly»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 23-nji ugur«Parahat 7-Gurtly»

Dowamyny oka

06 Maý 2020

1-nji «Awtokombinat-Howa menzili»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 1-nji ugur «Awtokombinat-Howa menzili»

Dowamyny oka

04 Aprel 2020

ÜNS BERIŇ!

Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6-njy aprelinden 46-njy — «Demir ýol menzili — Gurtly» hem-de 88-nji —«Demir ýol menzili — Awtokombinat» täze ugurlar açyldy.

Dowamyny oka

04 Mart 2020

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň sürüjileriniň dünýä kubogyndaky ýeňişleri

Awtomobil sportuň ralli-reýd görnüşi boýunça dünýäniň kubogyny almak ugrunda geçirilen halkara ýaryşlar

Dowamyny oka

17 Ýanwar 2020

Taslama köçesinden günortadan demirgazyga tarap hereket edeýan awtobuslar

13-nji,15-nji, 23-nji, 28-nji, 29-njy, 30-njy, 40-njy, 42-nji, 49-njy, 52-nji, 56-njy we 73-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Dowamyny oka