23-nji «Parahat 7-Gurtly»

2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan 23-nji ugur«Parahat 7-Gurtly»

23-nji «Parahat 7-Gurtly» ugur boýunça awtobus «Parahat 7»  belleniş nokadyndan ugraýar hem-de «10 ýyl Abadançylyk köçesi – Ankara köçesi – A.Nyýazow şaýoly – Andalyp köçesi – Görogly köçesi – Taslama köçesi – Gurbansoltan eje şaýoly» bilen hereket edip, «Gurtly» belleniş nokadyna barýar hem-de yzyna «Gurtly» belleniş nokadyndan ugraýar  hem-de «Gurbansoltan eje şaýoly – Taslama köçesi – Görogly köçesi – N.Andalyp köçesi – A.Nyýazow şaýoly – Ankara köçesi – Oguzhan köçesi – A.Garlyýew köçesi» bilen hereket edip, «Parahat 7» belleniş nokadyna gelýär