Gazagystanyň, Azerbaýjanyň we Gruziýanyň bilelikdäki demir ýollary kärhanasy döredildi

Gazagystan Demir ýollarynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Gazagystan, Azerbaýjan we Gruziýa demir ýollarynyň wekilleri özara deňlik ýörelgelerinde bilelikdäki kärhanany döretmek barada şertnama baglaşdylar. Bu resminama gol çekişlik Tbiliside ýerleşýän Ýüpek ýoly forumynyň çäginde geçirildi.

Hasabata görä, täze kompaniýa «Orta multimodal geçelgesi» diýlip atlandyrylar we Gazagystanyň Astana halkara maliýe merkezinde ýerleşer. Onuň esasy wezipesi hazar halkara ýolunyň ugrunda multimodal transporty ösdürmek, «bir penjire» ýörelgesine laýyklykda hyzmatlary berkitmek we Hytaý – Ýewropa we Türkiýe - Hytaý ugurlarynda multimodal transporty ösdürmek üçin utgaşdyrylan syýasaty alyp barmakdan ybarat bolar.