Russiýanyň barlag nokatlarynyň 3-sine elektron nobat ulgamy işe girizildi

1-nji sentýabrdan Russiýa Federasiýasy döwlet serhedindäki üç sany barlag nokadynda ýük ulaglarynyň ýurda girmek üçin senesini we wagtyny mugt elektron öňünden nobata durmagyň sanly ulgamyny işe girizdi. Bu barada Rosgranstroýyň metbugat gullugy habar berdi.

Ýük awtoulaglary üçin girizilen elektron nobaty aşakdaky serhet barlag nokatlaryna girizildi.

Zabaýkalsk sebiti bilen Hytaý serheti;

Bugristoýe bilen Gazagystan serheti;

Çernişewskoý bilen Litwa serheti.

Synag tertibinde elektron nobat ulgamy 30-njy awgustda işe başlady. 1-nji sentýabrdan başlap, bu sanly hyzmat hemmelere elýeterli bolar.

Zabaýkalsk barlag nokadynda elektron nobat üçin görkezmeleri şu ýerden tapyp bilersiňiz.