Türkmenistanly gümrükçiler Pakistanda gulluk saparynda boldular

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistan Yslam Respublikasynyň Karaçi şäherinde gulluk iş saparynda boldular. 

Iş sapary Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek» Ählumumy maksatnamasynyň çäginde guraldy. Bu barada gullugyň resmi saýtynda habar berildi.

Saparyň çäginde wekiliýet Karaçi portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki terminalyň hem-de «Qasim» halkara konteýner terminalynyň işi, ol ýerde hereket edýän Port gözegçilik topary tarapyndan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen hem tanyşdylar.

Saparyň esasy maksady deňiz ýollary boýunça konteýnerler arkaly ýük daşamalaryna gözegçiligi guramakda Pakistanyň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek, Karaçi şäherindäki Porta we konteýner terminalyna baryp görmek, ol ýerde Port gözegçilik toparynyň işi bilen ýerinde tanyşmak hem-de Türkmenistanyň we Pakistanyň Port gözegçilik toparlarynyň özara hereketini işjeňleşdirmek üçin maslahatlary geçirmekden ybarat boldy.

Çärä Gazagystan Respublikasyndan hem 5 sany wekil gatnaşdy.