«Awtomobil ulag hyzmaty sürüjilige işe çagyrýar

«D» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejiribesi bolan sürüjiler «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan işe kabul edilýär.

Munuň üçin AGPJ-den berlen bildirişde Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 422-nji jaýyna ýüz tutmalydygy görkezilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-35-38; 44-35-20.