Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar

Düýn — 10-njy fewralda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şu ýylda ýurdumyzda açylmagy meýilleşdirilýän we düýbi tutuljak desgalar barada aýtdy.

Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, ýurdumyzyň çäginde durmuş maksatly ençeme edara-kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýär.