Türkmenabatda owganystanly demirýolçular hünärini kämilleşdirýärler

Şu günler Türkmenabat şäherinde Owganystanyň Demir ýol müdirliginiň 14 hünärmeni tejribelik geçýär.

«Turkmenistan.ru» neşiriniň habar berşi ýaly, tejribeligiň dowamynda türkmen hünärmenleri owganystanly kärdeşlerini demir ýol ulgamlaryny we transportyny dolandyrmak hem-de desgalar, işgärler, dürli tehniki amallar bilen bagly birnäçe iş ýagdaýlary bilen tanyşdyrarlar.

Owganystanly demirýolçularyň Türkmenistandaky tejribeligi üç aýlap dowam edip, ol Owganystanyň demir ýol ulgamynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, şeýle-de ýurduň sebit we halkara ulag geçelgelerine işjeň goşulmagyny üpjün etmek boýunça taraplaryň arasynda gazanylan degişli ylalaşyk esasynda guralýar.