Soçi bilen Aleksandriýany täze ýolagçy gämi gatnawy birleşdirer

«Astoria Grande» web saýtynda Soçiden (Russiýa) Aleksandriýa (Müsür) aralygyna täze kruiz gämi gatnawynyň ýola goýulýandygy habar berildi.

Iki hepdelik amala aşyryljak syýahat Soçi (RF) — Stambul (Türkiýe) — Kuşadasy (Türkiýe) — Aleksandriýa (Müsür) — Izmir (Türkiýe) — Amasra (Türkiýe) — Soçi (RF) gatnaw ugry boýunça ýerine ýetiriler. Bu syýahatlar 2023-nji ýylyň 8-nji aprelinde we 11-nji noýabrynda meýilleşdirilýär. Häzirlikçe bu syýahatlar üçin ýer sargyt edip bolmaýar. Olar babatda web saýtda diňe habarnamalar üçin e-poçta salgysyny goýmak teklip edilýär.

«Astoria Grande» ýolagçy laýneri 2022-nji ýylyň iýul aýyndan başlap, Soçiden Türkiýä yzygiderli syýahatçylyk gatnawyny ýerine ýetirip başlady.