Awto mekdep

Sürüjileri taýýarlamak uçin yokary derejeli okuw geçirliyär

Awtomobil Mekdepleriniň Birleşigi

BILDIRIŞ

 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi “B” - 2,5 aý - 350 manat
 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi " BC " - 3,5 aý - 480 manat
 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi “C” - 1,5 aý-350 manat
 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi “D” - 1,5 aý-250 manat
 •  Sürüjilige taýýarlamak derejesi “E” -  1,5 aý-190 manat
 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi “DE” - 1,5 aý - 440 manat
 • ​​​​​Sürüjilige taýýarlamak derejesi "Howply ýükler üçin" - 56 sagat - 260 manat
 • Sürüjilige taýýarlamak derejesi "Ýük, Ýol-çy daşamak üçin " - 21 sagat - 200 manat

Sürüjilik kurslary üçin gerekli resminamalar.

 1. Pasportyňyzyň nusgasy;
 2. Lukman güwanamasy 083/h görnüşli;
 3. Psihatriýa otagynda dispanser hasabynda durmaýanlygy barada kepilnama; 
 4. 2 sany 3/4 surat.

“Türkmenawtoulaglary” Agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sizi Sürüjileriň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin sürüjileri gaýtadan taýarlamak boýunça okuwa çagyrýar.

Howuply ýükleri daşamak

“Türkmenawtoulaglary” Agentliginiň Awtomobil merkdepleriniň birleşigi tarapyndan, “Howuply ýükleri daşamak üçin sürijileri taýýarlamak boýunça okuw Maksatnamasy” esasynda okuwlar geçirilýär.

Howuply ýük daşamak üçin gerekli resminamalar.

 1. Pasport nusgasy
 2. Lukman kepilnama nusgasy
 3. Sürüjilik şahadatnamasynyň nusgasy.
 4. Tehpasport nusgasy
 5. Zähmet depderçesiniň nusgasy

Ýük, Ýolagçy daşamak

“Türkmenawtoulaglary” Agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sizi Ýolagçylary we goşlary daşamagyň düzgünleri, Ýükleri awtoulagda daşamak tertibi hem-de halkara ýollarda ýük daşalanda Gümrük konwensiýasynyň düzgünleriniň berjaý edilişi boýunça okuw geçirilýändigini size habar berýär.

Okuw üçin gerekli resminamalar

 1. Pasport nusgasy.
 2. Sürüjilik şahadatnamasynyň nusgasy

SIZIŇ AWTOULAG SÜRMEK ISLEGIŇIZ BAR BOLSA, ŞU SALGA ÝÜZ TUTUP BILERSIŇIZ. 

 • Aşgabat ş. 93-67-64, 45-25-47, 43-77-65, 76-04-93.
 • Ahal welaýaty: 800-137-35-5-31 (36-1-45)
 • Mary welaýaty: 800-522-5-63-44 (5-60-52)
 • Lebap welaýaty: 800-422-3-34-12
 • Daşoguz welaýaty: 800-322-2-58-32 (2-43-12)
 • Balkan welaýaty: 800-222-6-08-97