Hormatly ýolagçylar 87-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  •     87-nji “Büzmeýin – Garadaşaýak” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar Senagat köçe – Kolhozçy köçe – Kemine köçe – J.Hansähedow köçe – Seýdi köçe – Alp Arslan köçe – Altyn Asyr köçe – Aşgabat köçe bilen hereket edip, yzyna Garadaşaýak  köçe – Magtymguly köçe – A.Batyrow köçe – Seýdi köçe – J.Hansähedow – Kemine köçe – Kolhozçy köçe – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91