Hormatly ýolagçylar 86-njy ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  •     86-njy “Büzmeýin – Köpugurly hassahana” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar, Senagat köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – J.Hansähedow köçe – M.Garryýew köçe – Gurbansoltan eje şaýoly - Olimpiýa köçe – Ýaşlyk köçe – Azatlyk köçe – Korneýew köçe – Gündogar köçe – Oguzhan köçe – Günbatar köçe – Ahal köçe bilen hereket edip, Ýetginjekler mekdep internadyndan yzyna aýlanyp Ahal köçe – Gündogar  köçe – Korneýew köçe – Azatlyk köçe – Ýaşlyk köçe  – Olimpiýa köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – M.Garryýew köçe – J.Hansähedow köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91