Hormatly ýolagçylar 85-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  


“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  •  85-nji “Büzmeýin – Güneş” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar, Senagat köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Olimpiýa köçe – Oguzhan köçe – Gündogar köçe bilen hereket edip, Ýaşaýyş jaý toplumyndan yzyna aýlanyp Ahal köçe – Diýar köçe – Güneş köçe – Abadançylyk köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91