Bildiriş

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän “D” sürüjilik derejesi bar bolan raýatlary aşakdaky günlerde söhbetdeşlige kabul edýär: 

             Duşenbe güni                                   15:00-dan 16:00-a çenli
             Sişenbe, çarşenbe, penşenbe,         10:00-dan 11:00-a çenli
             anna, şenbe, ýekşenbe günleri

  • Habarlaşmak üçin tel: 70-77-24; 55-38-32; 55-38-50; 69-68-03;44-33-90; 44-33-91; 44-33-44; 44-33-57; 44-33-40; 44-33-52; 44-33-59.
  • Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 424-nji jaýy.