Türkmen-gazak uzadyldy

2021-nji ýylyň 1-nji ýanwara aýy çenli

Türkmen-gazak gatnaşyklaryndaky hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alyp, ýurdumyzyň eksport-import mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň gözegçilik-geçiriş ýerinden halkara ýük daşamalarynyň Düzgünlerine laýyklykda, birinji tapgyr hökmünde Garabogaz-Temirbaba gözegçilik-geçiriş ýerlerinden 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwara aýy çenli türkmen hem-de daşary ýurt awtoulag tirkegleriniň synag görnüşde galtaşyksyz geçirilmegi uzadyldy.