Türkmen-eýran gatnaşyklary

Türkmen-eýran gatnaşyklarynda hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alnyp, «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş ýerinden 2021-nji ýylyň 1-njy ýanwar aýy çenli awtoulag tirkegleriniň galtaşyksyz geçirilmegi uzadyldy.