BILDIRIŞ

Sürüji kabul edýäris!!!

                                                    BILDIRIŞ
«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy, ýük awtoulag serişdelerine sürüji kabul edýär. Habarlaşmak üçin telefon belgi: 76-06-19, 76-04-36.


«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy, ýolagçy awtobuslara sürüji kabul edýär. Habarlaşmak üçin telefon belgi: 28-58-01, 28-57-89.


«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, ýeňil taksi awtoulaglara sürüji kabul edýär. Habarlaşmak üçin telefon belgi: 76-02-18, 76-03-92.