رزرو از طریق اینترنت

ترمینال اتوبوس مسافربری بین المللی سفرهای برگشت پذیر شهر عشق آباد به یک ایستگاه مطلوب

شرکت اتومبیلرانی مسافری از راه دور شهر عشق آباد وزارت حمل و نقل موتوری راه ساده ای برای رزرو مکان در سفرهای مسافت طولانی را به مسافران ارائه می دهد. سیستم مدرن رزرو از طریق اینترنت این امکان را برای مسافران فراهم می کند تا مکان هایی را با ترمینال اتوبوس مسافربری بین المللی شهر عشق آباد در هنگام خروج و سفرهای قابل برگشت به یک توقفگاه مطلوب رزرو کنند.