duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

taksi banner

Ýuridiki we şahsy taraplaryň dykgatyna

“Awtomobil  ulag  hyzmaty” AGPJ, “Hyundai Aero City” kysymly awtobuslarda  sargyt esasynda edara-kärhanalaryň işgärlerini gatnatmak hyzmatlaryny hödürleýär.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky täze 150 sany awtoulag bilen...

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parky ýurt Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça täze satyn alnan 150 sany «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglary bilen üpjün edildi.

Aşgabatda Arçabil we Bitarap Türkmenistan köçeleriniň çatrygy ulanyşa girizildi

Birnäçe wagtlyk geçirilen abatlaýyş işlerinden soň, paýtagtymyzyň günorta çäginde ýerleşýän Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan köçeleriniň aýlaw çatrygy täzeden dolulygyna açyldy.