duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Gazagystan bilen Türkmenistan bilelikde Hytaýdan Eýrana uzaýan ütaşyr geçelgesini...

Gazagystan bilen Türkmenistan «Hytaý – Gazagystan – Türkmenistan – Eýran» geçelgesiniň bilelikde ösdürilmegi barada ylalaşdylar

Ösüp barýan bazarlar global sowadyjy ulaglaryň ähmiýetini artdyrar

«Transport Intelligence» konsalting kompaniýasynyň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylda sowadyjy logistika bazarynyň gymmaty 764,2 milliard ýewro ýetdi, Munuň özi bu görkezijiniň 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 1,5% ösendigini aňladýar.