duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

M.Çakyýewe agentligiň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça...

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 121,3 göterime deň boldy.

Russiýada agyr we uly ulaglar üçin ýörite rugsatnamalary bermegiň möhleti...

Russiýa Federasiýasynyň hökümeti agyr we göwrümi uly bolan ulaglaryň ýollarda hereket etmegi üçin ýörite rugsatnamalary bermegiň şertlerini ýeňilleşdirdi

Azerbaýjan goňşulary bilen bilelikde Orta geçelgäniň mümkinçiliklerini...

Azerbaýjan, Gruziýa we Gazagystan beýleki ýurtlar bilen birlikde Orta geçelgäniň ösüşi baradaky garaýyşlary boýunça ylalaşmakda möhüm ädim ätdiler.