duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti täze «Boeing» uçary bilen ýetirildi

Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline «Boeing 777-300ER» kysymly täze ýolagçy uçary gelip gondy. Bu uçar Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, ABŞ-nyň dünýä belli «Boeing» kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasynda ýurdumyzyň satyn...

Gazagystan bilen Türkmenistan bilelikde Hytaýdan Eýrana uzaýan ütaşyr geçelgesini...

Gazagystan bilen Türkmenistan «Hytaý – Gazagystan – Türkmenistan – Eýran» geçelgesiniň bilelikde ösdürilmegi barada ylalaşdylar