Hyzmatlarymyz

Ýolagçy kartlary

Jemgyýetçilik ulaglarda orunlaşdyrylan elektron töleg ulgamy

  • 01 Dekabr 2017

Awto mekdep

Sürüjileri taýýarlamak uçin yokary derejeli okuw giçirliyär

  • 30 Noýabr 2017

Ýolagçy gatnatmak

Türkmen paýtagtynyň jemgyýetçilik ulagynyň binýady täzelenýär

  • 08 Noýabr 2017

Ýük daşamak

Berilyän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin hyzmatymyz

  • 12 Noýabr 2017